Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 10:15

Ngành Tuyên giáo chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động, ngành Tuyên giáo (TG) huyện Bến Lức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội (nhóm Facebook Bến Lức anh hùng) được đẩy mạnh

Năm qua, ngành TG huyện tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác TG. Theo đó, Ban TG Huyện ủy tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện; tổ chức 16 điểm cầu trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Nhờ đó, nghị quyết được triển khai nhanh, bảo đảm hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Ban TG Huyện ủy tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cài đặt các ứng dụng Bluezone, Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid,...; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh thường xuyên; theo dõi thông tin báo chí, mạng xã hội đăng tải nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo nắm và có phản hồi kịp thời. Đồng thời, Ban TG Huyện ủy phối hợp Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nhắc nhở, xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật; vận động hàng chục trường hợp tự xóa bài viết.

Để kịp thời nắm thông tin phản ánh của nhân dân, Ban TG Huyện ủy tham mưu Ban Chỉ đạo huyện thành lập đường dây nóng huyện và các xã, thị trấn; phối hợp các ngành kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch bệnh. Qua đó, có gần 2.000 thông tin người dân phản ánh qua đường dây nóng và mạng xã hội được tiếp nhận, xử lý.

Hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội được đẩy mạnh, nổi bật là việc sử dụng hình thức infographic, video thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban TG Huyện ủy định hướng các ngành sử dụng nhóm Facebook Bến Lức Anh hùng và Fanpage Người Bến Lức để tổ chức các hội thi nhằm tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban TG Huyện ủy còn vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19, y, bác sĩ bệnh viện dã chiến và người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động 50 triệu đồng cho chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19,... Đặc biệt, Ban TG Huyện ủy phối hợp Ban TG Tỉnh ủy và một số ngành, đoàn thể đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ bệnh viện dã chiến.

Trưởng Ban TG Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Văn Tình cho biết: “Năm qua, Ban TG Huyện ủy phát huy tốt vai trò tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và định hướng của Ban TG Tỉnh ủy trên các lĩnh vực; tập trung triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết theo quy định gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương thích ứng và linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban TG Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường các hoạt động tuyên truyền đấu tranh qua mạng xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Với những nỗ lực tích cực đó, năm 2021, Ban TG Huyện ủy Bến Lức vinh dự được nhận giấy khen của Ban TG Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác TG. Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2022, ngành TG huyện tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm chất lượng về nội dung và thời gian theo hướng dẫn của cấp trên và sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại;... Qua đó, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TG trong tình hình mới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết