Tiếng Việt | English

06/06/2018 - 20:00

Vĩnh Hưng chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Thực hiện nghiêm túc

Sau khi được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch học tập, làm theo. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: “Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ chức cơ sở Đảng và ĐV đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo. Từ đó, CB, ĐV không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, nâng cao hiệu quả công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng CB, ĐV xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Đây cũng là cơ sở để bình xét, đánh giá CB, ĐV cuối năm. Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương qua thực hiện Chỉ thị 05

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương qua thực hiện Chỉ thị 05

Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị như giải quyết thủ tục hành chính, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm,... Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Qua đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất được giải đáp, giải quyết thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy xã Vĩnh Trị xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình Nhà sạch, ngõ đẹp, đường quê an toàn, thực hiện chỉnh trang cụm dân cư trung tâm theo hướng kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện cuộc vận động 5 không, 3 sạch. Ban Chỉ huy quân sự với mô hình Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao mang lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác, nhất là không còn tình trạng vi phạm kỷ luật. Hay ông Mai Văn Trung, ngụ xã Vĩnh Trị, học Bác tinh thần hăng say lao động, giàu lòng nhân ái, yêu thương, giúp đỡ
mọi người, hết lòng với hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới,...

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết thêm: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức cơ sở Đảng, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, nhất là tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết