Tiếng Việt | English

18/05/2017 - 16:20

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: “Bắt đầu từ người đứng đầu, đề cao vai trò người đứng đầu”

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại điểm cầu Long An, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Sau 1 năm thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các địa phương trong cả nước đưa việc học tập vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cả nước xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, có tác phong gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”,... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; trong đó, có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xem đây là thước đo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Ông nhấn mạnh, muốn thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW cần nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, “bắt đầu từ người đứng đầu, đề cao vai trò người đứng đầu”; cấp ủy cần tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng những nhân tố điển hình trên các lĩnh vực.

Dịp này, có 28 tập thể, 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được tuyên dương./.

Khánh Minh

Chia sẻ bài viết