Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 13:41

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt VII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập thể, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giải quyết được những vấn đề tồn tại ở địa phương, đơn vị.

20 tập thể và 53 cá nhân được biểu dương tại hội nghị 

Tại hội nghị, có 20 tập thể và 53 cá nhân được biểu dương. Các cá nhân điển hình cũng giao lưu, trao đổi nhiều nội dung, nêu lên những cách làm hay, hiệu quả, những bài học kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nề nếp ở chi bộ, Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII

Dịp này, Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VII (2016-2018) trao giải cho 33 tác phẩm xuất sắc./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết