Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 11:19

Vĩnh Hưng: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Ngày 28/6, Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 (khóa XI), nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí chủ trì.

Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, nhiệmkỳ 2020 - 2025

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.043 tỉ đồng, đạt 54,8% Nghị quyết. Trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 1.587 tỉ đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 323 tỉ đồng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ đạt 132 tỉ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi tiếp tục phát triển, bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Tình hình chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch, công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Khánh Hưng, chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị công bố xã Tuyên Bình đạt chuẩn. Toàn huyện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại đạt từ 15 - 17 tiêu chí. Huyện có 5/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình xây dựng cơ bản

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có sự tập trung, tiến độ thi công và giải ngân các công trình được bảo đảm. Công tác chỉnh trang thị trấn được thực hiện thường xuyên, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường có sự chuyển biến tích cực. Tiến độ thực hiện các công trình thuộc Chương trình xây dựng thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị loại IV được bảo đảm.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 68,9% dự toán của huyện, chi ngân sách được bảo đảm theo hướng tập trung tiết kiệm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện tốt, dịch bệnh được kiểm soát. Duy trì ổn định việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định,... 

Theo đánh giá của Huyện ủy Vĩnh Hưng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Kinh tế của huyện tuy có phát triển nhưng không cao; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá xăng, dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao; việc thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ, mô hình liên kết sản xuất chậm được nhân rộng; công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng thiếu bền vững, thị trường tiêu thụ, giá bán không ổn định.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, sức cạnh tranh thấp; tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn chậm,…

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm, các cấp ủy cần phải tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Tập trung lãnh đạo chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, bảo đảm vụ lúa Hè Thu năm 2022 thắng lợi cả về sản lượng và lợi nhuận, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã Hưng Điền A đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ chương trình xây dựng thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị loại IV,.../.

                                                                                              Văn Đát

Chia sẻ bài viết