Tiếng Việt | English

29/10/2019 - 09:27

Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc sáng ngày 29/10, để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế-xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có 54/57 đại biểu HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 16 có 3 nội dung quan trọng, đó là: HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền; quyết định một số vấn đề cấp bách, quan trọng về kinh tế-xã hội; tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và một Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với một số đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác.

Dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, có 54/57 đại biểu HĐND tỉnh

Bên cạnh đó, nhằm góp phần giảm tải nội dung kỳ họp lệ cuối năm 2019 sắp tới, tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 22 vấn đề quan trọng liên quan đến đầu tư công, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển hợp tác xã, quy hoạch, đất đai, phí, lệ phí, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh và khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau; UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc, giải trình thỏa đáng, hợp lý các ý kiến thảo luận của đại biểu trước và tại kỳ họp, để cùng thống nhất cao, bảo đảm các nghị quyết được thông qua phù hợp, khả thi, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết