Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 18:08

Liên đoàn Lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023

Chiều 12/11, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa 2 ngành năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Phạm Thị Quyên và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023 giữa 2 ngành

Năm 2019, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy công nhân viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai bên thường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động Công đoàn và công tác quản lý Nhà nước về lao động, góp phần hài hòa lợi ích trong quan hệ lao động ở các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền pháp luật đến doanh nghiệp, người lao động có lúc, có nơi chưa chủ động, nhịp nhàng; công tác kiểm tra thực hiện pháp luật lao động chưa thường xuyên;…


Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả phối hợp trong năm 2019 giữa 2 ngành Công đoàn và Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời 2 ngành tiếp tục Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023 và thảo luận, thống nhất các nội dung tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo, quan hệ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em, việc làm và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động một cách tốt nhất./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết