Tiếng Việt | English

24/02/2020 - 21:11

Long An có 84% văn bản đi được ký số

Chiều 24/02, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (XDCQĐT) tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh, huyện và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2019, công tác XDCQĐT được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả; trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình trao đổi văn bản điện tử có ký số tăng vượt bậc so với năm 2018, có 192.194/227.508 văn bản đi được ký số, đạt 84% (tăng 40% so với năm 2018, vượt kế hoạch 2019 là 14%).

Đến nay, 100% sở, ngành, UBND cấp huyện đều triển khai mạng nội bộ và thiết bị tường lửa; trên 97% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ công tác. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng được chú trọng thực hiện, các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc triển khai, XDCQĐT trong tỉnh hiện còn một số tồn tại: Nhận thức, khả năng ứng dụng CNTT của người dân còn nhiều hạn chế; nhiều phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu của các ngành còn rời rạc, chưa chia sẻ, kết nối được với nhau trong nội tỉnh và giữa tỉnh với các bộ, ngành; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai nhưng chưa bảo đảm cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu; nhiều máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã được đầu tư khá lâu, chưa được nâng cấp, thay thế mới nên không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Long An có trên 97% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh - Trần Văn Cần cho rằng, năm 2020, Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo XDCQĐT tại địa phương; kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh tập trung đóng góp ý kiến, thông qua một số dự thảo văn bản: Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “về xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2020-2025";…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết