Tiếng Việt | English

19/12/2019 - 18:20

Long An: Thu nội địa được 13.650 tỉ đồng

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An - Cao Văn Tạo cho biết: Đến ngày 19/12, tổng thu nội địa được 13.650 tỉ đồng, đạt 117,4% dự toán pháp lệnh, 109,5% dự toán phấn đấu, tăng 20,8% so cùng kỳ năm 2018, trong đó thu xổ số kiến thiết 1.604,263 tỉ đồng, tiền sử dụng đất 2.249,013 tỉ đồng; tổng thu cân đối (trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) được 9.796,724 tỉ đồng, đạt 105,1% dự toán giao, tăng 30,7% so cùng kỳ năm 2018.

Doanh nghiệp đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách của tỉnh

Về thu theo lĩnh vực quản lý, có 12/16 lĩnh vực, sắc thuế thu đạt và vượt dự toán. Về thu ngân sách theo địa bàn, có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã vượt dự toán tổng thu nội địa, trong đó nổi bật là Tân Trụ đạt 273,7% dự toán, Mộc Hóa đạt 270,7% dự toán,…Riêng tổng thu cân đối (trừ tiền sử dụng đất), có 12/15 huyện, thị xã đã vượt dự toán, còn 2 huyện Bến Lức, Cần Đước và TP.Tân An chưa đạt dự toán.

Ước thu nội địa năm 2019 đạt từ 14.300 - 14.500 tỉ đồng, số vượt thu tuyệt đối trên 2.800 tỉ đồng và vượt mốc thu cân đối 10.000 tỉ đồng; nâng tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt từ 17.800 - 18.000 tỉ đồng (trong đó, thu từ Hải quan 3.500 tỉ đồng).

Đạt được kết quả trên ngoài nỗ lực của ngành Thuế, là sự phấn đấu rất lớn của người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mặc dù năm 2019 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng đã quan tâm, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Theo ông Tạo, ngành Thuế đã và đang tập trung cao độ trong những ngày còn lại của năm nhằm phấn đấu đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu được giao (16/16 chỉ tiêu) và có 15/15 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành dự toán thu cân đối./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết