Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014, tỉnh Long An

48 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên

UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh chủ trì.

Năm 2014, công tác truyền thông, giáo dục về DS-sức khỏe sinh sản (SKSS)-KHHGĐ được tăng cường, chú trọng vào các nội dung như nâng cao chất lượng DS, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, điều chỉnh tốc độ gia tăng DS hợp lý, tỷ suất sinh thô của tỉnh giảm 0,61% so với năm 2013 (giảm 604 trẻ); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,65% so với năm 2013 (giảm 151 trẻ). Kết quả dịch vụ KHHGĐ, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký thực hiện KHHGĐ là 251.665 cặp, đạt 88,77% kế hoạch. Trong đó: Triệt sản 350 ca, đặt vòng 21.260 ca, thuốc cấy tránh thai 935 ca, thuốc tiêm tránh thai 4.300 ca, viên uống tránh thai 37.545 ca; 34.650 người sử dụng bao cao su. Tỷ số giới tính khi sinh là 109 nam/100 nữ; tổng số người áp dụng các biện phá#p tránh thai hiện đại trong năm đạt 101,42% kế hoạch. Đặc biệt, toàn tỉnh có 48 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên, đạt 96% chỉ tiêu.

Năm 2015, công tác DS-KHHGD tiếp tục duy trì bền vững, giảm sinh, phấn đấu giảm mức sinh 0,1%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,2%, cải thiện chất lượng giống nòi về thể chất, trí tuệ, tinh thần của cộng đồng dân cư, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ.Bà Trần Thị Nhanh biểu dương, đánh giá cao công tác DS-KHHGD trong năm qua, đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành Y tế cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả của các cấp, ban, ngành đoàn thể. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng DS, đặc biệt tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại hội nghị, có 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 19 tập thể và 100 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích tốt trong công tác DS-KHHGĐ năm 2014. Có 48 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích trong “Xây dựng thành công và duy trì mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2014”. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã trao tặng giấy khen cho 52 tập thể và 100 cá nhân có thành tích tốt trong công tác DS-KHHGĐ năm 2014.

Đông Đông

Chia sẻ bài viết