Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 09:10

6 tháng: Hội Kiều bào vận động hơn 10 tỉ đồng


Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội Thân nhân Kiều bào tỉnh đã vận động được trên 10 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội. Hội viên hội tích cực vận động thân nhân là kiều bào góp sức xây dựng quê hương, xóa đói giảm nghèo.


Tặng quà cho người nghèo

Tất cả các Hội ở tỉnh, huyện và Hội cơ sở đều có hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các công trình xã hội khác. Trong đó, Hội chú trọng vào xây dựng cầu, đường nông thôn, xây nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo và giúp người nghèo mổ mắt, trị bệnh,…./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết