Tiếng Việt | English

30/05/2024 - 14:09

900 đại biểu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 trong hệ thống Công đoàn  

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc với tinh thần cán bộ, đoàn viên, người lao động nghĩ thật, nói thật, làm thật, đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn cuộc sống có kết quả thật”.

Hội nghị do Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng làm báo cáo viên

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại LĐLĐ tỉnh và trực tuyến đến 14 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của 900 đại biểu là cán bộ CĐ trong tỉnh.

Đại biểu được nghe báo cáo viên, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng trình bày về Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc với tinh thần cán bộ, đoàn viên, người lao động nghĩ thật, nói thật, làm thật, đưa nghị quyết Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn cuộc sống có kết quả thật”.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Liên đoàn Lao động tỉnh

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ CĐ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các cấp CĐ đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội CĐ các cấp; Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí đề nghị, các đại biểu tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất của chuyên đề để tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ tại đơn vị, cơ sở.

Ông chỉ đạo các cấp CĐ, trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi tại hội nghị, các tài liệu và kết hợp nghiên cứu kỹ các nghị quyết,… từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình, đơn vị mình đạt hiệu quả./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết