Tiếng Việt | English

22/01/2023 - 12:02

Anh Bùi Quang Huy: Chuyển đổi số quốc gia, người trẻ phải nhận sứ mệnh đi đầu

Chia sẻ với Thanh Niên dịp đầu năm mới, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định một trọng tâm công tác năm 2023 là nâng cao năng lực số, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

ùng nhau thực hiện khát vọng

Thưa anh, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Xin anh cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tập trung cho vấn đề gì?

Năm 2023 được chọn chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, bởi chuyển đổi số sẽ giúp quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giúp tạo ra các giá trị mới, tăng năng suất lao động... Đây sẽ là năm đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đặt ra các trọng tâm công tác, trong đó sẽ nhanh chóng triển khai, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên. Triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo.

Một trong những trọng tâm công tác của năm là phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên.

Sẽ có những Mùa hè số

Thưa anh, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra rất nhiều cơ hội để người trẻ có thể bứt phá, đưa đất nước trở thành nước phát triển như mục tiêu của Đại hội Đảng khóa XIII đã đặt ra. Vậy công tác Đoàn sẽ làm gì để giúp thanh niên nắm bắt cơ hội đó?

Có thể thấy nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên trong thời đại công nghệ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia, là yếu tố then chốt góp phần xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong chuyển đổi số quốc gia, người trẻ chứ không ai khác phải nhận sứ mệnh đi đầu, nòng cốt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đóng vai trò tổ chức cho lực lượng đông đảo thanh niên thực hiện sứ mệnh quan trọng đó, mà trước hết là cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên phải là giải pháp bao trùm, xuyên suốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2022 - 2030.

Hiện Trung ương Đoàn đã xây dựng đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong môi trường số. Chúng ta kỳ vọng đề án được triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thực tế không phải ai cũng có điều kiện, khả năng để tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, nhất là những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa. Vậy tổ chức Đoàn có giải pháp như thế nào để hỗ trợ họ?

Theo tôi, chuyển đổi số mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả thanh niên ở các địa phương. Thậm chí đó là cơ hội để thanh niên các tỉnh khó khăn vươn lên, thay đổi thứ hạng trên bản đồ về phong trào thanh niên cả nước. Tuy nhiên để hỗ trợ họ và thanh niên cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, đầu tiên là tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số. Chúng tôi sẽ xây dựng bộ tài liệu về năng lực số cần thiết cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức liên quan tới chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số...

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc với những mục tiêu rất cụ thể. Thực hiện mục tiêu đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chọn việc khơi dậy khát vọng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt và phải tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn sẽ tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên như: tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng nhằm hướng dẫn kỹ năng, nâng cao trình độ sử dụng máy tính, ứng dụng các phần mềm phổ biến, hữu ích phục vụ học tập, nghiên cứu và làm việc. Đặc biệt, chúng ta sẽ tổ chức đưa các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên môn, phát huy các đội hình chuyển đổi số cộng đồng để hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị thông minh, ứng dụng phần mềm và khai thác internet an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong cả nước.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn sẽ nâng cao năng lực khai thác dữ liệu, thông tin cho thanh thiếu niên bằng việc tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện, phương pháp tìm kiếm, khai thác, chia sẻ một cách hiệu quả, đúng pháp luật các dữ liệu, thông tin trong và ngoài nước, trên thư viện số, trên môi trường số. Hỗ trợ thanh thiếu niên về kỹ năng tạo lập, phát triển, chia sẻ các các dữ liệu, thông tin mới, hữu ích trên môi trường số.

Ngoài ra, còn rất nhiều giải pháp khác giúp thanh niên có thể nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để bứt phá thành công.

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Giải pháp đột phá của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn lần thứ XII (2022 - 2027) là triển khai sâu rộng chương trình "Thanh niên khởi nghiệp", nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Vậy tổ chức Đoàn sẽ làm gì để thúc đẩy việc khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên?

Tổ chức Đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp, đầu tiên là tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp; các mô hình khởi nghiệp thành công, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp xã hội. Đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong nhiệm vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn về kiến thức, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các ngân hàng, sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng và vận hành Cổng thông tin hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và duy trì Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Một giải pháp sẽ được tổ chức Đoàn tiếp tục triển khai là kết nối các mô hình, giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng; tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tới doanh nghiệp và xã hội. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

Chúng tôi cũng tổ chức nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các giải pháp hỗ trợ thủ tục vay vốn đối với các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Xin cảm ơn anh!

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết