Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 13:58

Báo chí tích cực tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Cùng các lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của tỉnh, phóng viên đã đến, nghe và viết về những vấn đề thời sự để kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân, với mong muốn góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) và xây dựng một môi trường ATGT nền nếp, bình yên.


Nhà báo tác nghiệp tại hiện trường một vụ TNGT

Tuyên truyền, giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), trong đó giải pháp mang tính hiệu quả, có chiều sâu là tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Thực tế cho thấy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua báo chí góp phần tạo chuyển biến tích cực tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nhiều năm liên tục TNGT được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí.

Nhiều năm hoạt động với vai trò chuyên trách trong việc định hướng các giải pháp, xây dựng các kế hoạch bảo đảm ATGT, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On cho biết: Hằng năm, Ban ATGT tỉnh đều ký kết kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục về trật tự ATGT. Các cơ quan báo chí chủ động lựa chọn hình thức, chủ đề, cử phóng viên đi thực tế để viết tin, bài tuyên truyền về ATGT. Có thể nói, báo chí đã chuyển tải đến người dân những thông tin, các quy định của pháp luật về trật tự ATGT một cách kịp thời, rộng khắp và hiệu quả.

Nhìn chung, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh có nhiều nội dung tuyên truyền ATGT phong phú như: Trên sóng phát thanh, truyền hình Long An có chuyên đề ATGT, Báo Long An có thông tin, chuyên mục ATGT hằng tuần, có những bài viết tuyên truyền về trật tự ATGT của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông. Hình thức tuyên truyền đa dạng trên báo chí đã đưa những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về ATGT lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Cùng với hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo chí, các tổ chức chính trị-xã hội cũng có nhiều mô hình tuyên truyền về ATGT, qua đó tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho việc tiếp nhận các thông điệp về ATGT, làm chuyển biến tình hình trật tự ATGT qua từng năm.

Cụ thể, năm 2014, tỉnh đã kéo giảm được TNGT trên cả 3 tiêu chí. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong năm toàn tỉnh xảy ra 411vụ TNGT, giảm 87 vụ so với năm 2013, giảm 17,46%; làm chết 222 người, giảm 9 người, giảm 3,89%; làm bị thương 453/625 người, giảm 172 người, giảm trên 27%. Còn theo Báo cáo của Phòng CSGT Đường bộ- đường sắt Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, nếu so với cùng kỳ thì giảm 10%, cụ thể: Xảy ra 155 vụ, làm chết 89 người, bị thương 160 người. Kết quả trên có sự tham gia tích cực của lực lượng báo chí trong và ngoài tỉnh.

Nhiều năm qua, báo chí đóng góp không nhỏ trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về ATGT của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; Kịp thời phản ánh những cách làm hay, gương điển hình, thẳng thắn phê bình, chỉ ra điểm yếu, điểm bất hợp lý trong công tác bảo đảm trật tự ATGT vì mục tiêu chung nhất là hạn chế tai nạn và từng bước đưa trật tự ATGT vào nền nếp.

Để đạt mục tiêu giảm thiểu TNGT năm 2015, ngoài giải pháp đổi mới về công tác tuần tra, kiểm soát thì công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải được đổi mới đa dạng, phong phú hơn. Hiện nay, Đội Tuyên truyền và xử lý tai nạn của Phòng CSGT Công an tỉnh có kế hoạch đổi mới công tác tuyên truyền, trong đó tập trung đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền trên báo, đài của địa phương phong phú, hấp dẫn, dễ nhớ hơn./.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết