Tiếng Việt | English

21/06/2015 - 14:04

Phát huy vai trò xung kích của báo chí

Đông đảo nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An đã cùng nhau họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử nền báo chí cách mạng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2015). Tiếp nối truyền thống quý báu của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh nhà đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT- XH của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, 15 huyện, thị xã, thành phố, phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tham dự họp mặt 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hồng, thời gian qua, các cơ quan báo chí và lực lượng làm báo trong tỉnh thực hiện khá tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của địa phương. Báo chí đã tập trung cao độ tuyên truyền, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trên mặt trận công tác tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng tiên phong trong công tác đấu tranh, chống tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế hệ thù địch.

Long An hiện có 165 hội viên Hội Nhà báo, sinh hoạt ở 6 chi hội. Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh luôn xem trọng việc rèn luyện nâng cao đạo đức người làm báo và thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, phóng viên và cộng tác viên; phối hợp cùng Ban Thư ký các Chi hội, lãnh đạo Báo, Đài tổ chức hội thảo, tọa đàm: “Sự tương tác giữa chính quyền và báo chí”, “Báo chí với vai trò phản biện xã hội”, “Phóng viên và cơ sở”,… Song song đó, Hội duy trì tốt việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho lực lượng làm báo tỉnh nhà; hằng năm, tổ chức thành công Hội báo Xuân, giải báo chí của tỉnh.

Nhà báo Kim Khánh (Đài Truyền thanh huyện Cần Đước) cho biết, cùng với các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, phóng viên, cộng tác viên ở cơ sở, giải báo chí tỉnh hằng năm thật sự là sân chơi bổ ích cho những người làm báo. Đây là dịp để đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau “tỏa sáng” qua những tác phẩm báo chí, những “đứa con tinh thần” đạt chất lượng cao.

Giải báo chí hằng năm - sân chơi bổ ích của những người làm báo

Đổi mới, nâng chất hoạt động

Buổi họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam còn là dịp để những người làm báo trên địa bàn tỉnh nghiêm túc đánh giá hoạt động báo chí của tỉnh trong thời gian qua. Theo ghi nhận của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt, báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà còn một số hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục. Đó là nội dung, thể loại tin, bài của các loại hình báo chí chưa thật sự hấp dẫn, sinh động; chất lượng thông tin chưa cao, tính chiến đấu còn thấp; chưa có nhiều bài viết sâu với nội dung mang tính định hướng thông tin, dư luận xã hội. Đặc biệt, lực lượng báo chí tỉnh nhà chưa thật sự giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân; chưa mạnh dạn trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thiếu các giải pháp quyết liệt để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…

Theo Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Nam Việt, để từng bước khắc phục những hạn chế trên, các cơ quan báo chí tỉnh nhà cần xác định rõ tính chiến đấu của báo chí, đặc biệt là báo chí cách mạng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Báo chí cần phát huy tinh thần chủ động tiến công, luôn tỉnh táo, cảnh giác, có nhiều bài viết sắc sảo, thường xuyên hơn, có sức thuyết phục cao trong đấu tranh chống những quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm, chăm lo toàn diện đội ngũ cán bộ báo chí để đội ngũ này thật sự vững về chính trị, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, các cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí cần gần gũi, sâu sát, động viên, khích lệ, biểu dương kịp thời những nỗ lực, cố gắng, sáng tạo; thấu hiểu, chia sẻ và có biện pháp giải quyết những thỏa đáng, vướng mắc, trăn trở, tâm tư, khó khăn của hội viên, những người làm báo,…/.

Phong Nhã
 

Chia sẻ bài viết