Tiếng Việt | English

Tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông - vận tải

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị, bến xe khách, các bến thủy nội địa, các đơn vị vận tải tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.