Tiếng Việt | English

Nhắc nhở trên 1.250 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

Trong 3 tháng năm 2024, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp các địa phương kiểm tra, nhắc nhở trên 1.250 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.