Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 12:18

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2015-2020  

 

Biểu quyết số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào trưa ngày 7-8. Đây là niềm vui lớn và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Thủ Thừa.

ĐH đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới với 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Dũng được bầu làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH đã bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí đi dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Thừa khóa XI

ĐH đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, với 3 chương trình đột phá: Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, chương trình chỉnh trang đô thị Thủ Thừa và chương trình phát triển đàn bò thịt.

ĐH đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020: Giá trị sản xuất các ngành chủ yếu bình quân mỗi năm 11,07% (theo giá so sánh năm 2010); sản lượng lương thực bình quân 190.000 tấn/năm; giải quyết việc làm mới cho 4.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm đến cuối nhiệm kỳ dưới 2,5%; đến năm 2020, trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 500 đảng viên;...

Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa khóa XI

Bí thư Huyện ủy - Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Trên cơ sở nghị quyết ĐH, Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo sự bứt phá mới về các mặt KT-XH trong nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 16 Đảng bộ huyện, thị, thành phố và Đảng bộ Công an, Quân sự, Biên phòng tổ chức xong ĐH.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa
khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

1. LÊ VĂN BẢY

2. LÊ TẤN DŨNG - Bí thư Huyện ủy

3. LÊ THỊ HẰNG

4. PHẠM THÀNH LONG - Phó Bí thư Huyện ủy

5. ĐẶNG THỊ NGỌC MAI- Phó Bí thư Huyện ủy

6. PHẠM VĂN SỰ

7. TRẦN VĂN TÂN

8. DƯƠNG VĂN TUẤN- Phó Bí thư Huyện ủy

9. NGUYỄN VĂN THẮM

10 CAO MINH TRÍ

11. LÊ VĂN VUI

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Thừa
khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

1. LÊ VĂN BẢY

2. NGÔ TẤN BÌNH

3. TRƯƠNG THỊ BÌNH

4. TRẦN NGỌC CHIẾN

5. LÊ TẤN DŨNG

6. ĐẶNG ĐÌNH ĐÁNG

7. NGUYỄN VĂN ĐỒ

8. NGUYỄN VĂN ĐỨC

9. NGUYỄN VĂN HẢI

10. LÊ THỊ HẰNG

11. TRẦN THANH HIỀN

12. LÊ HOÀNG HÙNG

13. NGUYỄN VĂN HÙNG

14. NGUYỄN HỮU KHOA

15. BÙI QUANG KHÔI

16. PHẠM THÀNH LONG

17. LÊ XUÂN LONG

18. ĐẶNG THỊ NGỌC MAI

19. NGUYỄN NGỌC NHÀN

20. PHẠM VĂN NHÀN

21. PHAN VĂN NHUẦN

22. NGUYỄN VĂN NHƯ

23. CHÂU NGỌC QUANG

24. NGUYỄN VĂN QUÂN

25. NGUYỄN PHÚ QUỐC

26 ĐINH VĂN SÁU

27. PHẠM VĂN SỰ

28. TRẦN VĂN TÂN

29. LÂM MINH TẤN

30. PHẠM MINH TÂM

31. PHAN VĂN TỚI

32. DƯƠNG VĂN TUẤN

33. NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

34. NGUYỄN VĂN THẮM

35. LÊ THỊ KIM THỦY

36. CAO MINH TRÍ

37. LÊ VĂN TRÍ

38. NGUYỄN NGỌC TRIỀU

39. LÊ HOÀNG VIỆT

40. LÊ QUỐC VIỆT

41. LÊ VĂN VUI 


Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết