Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 16:34

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2015-2020 - tập trung thảo luận nhiều vấn đề thiết thực

Ngày 6-8, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. ĐH chia 4 tổ thảo luận đóng góp văn kiện dự thảo ĐH XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số đại biểu đề xuất cần có chế độ, chính sách thu hút nhân tài về địa phương công tác ở các cấp, các ngành, từ đó phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

Lúa, mì, dưa hấu - một trong những sản phẩm chủ lực của nông dân Thủ Thừa

Về dự thảo một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2020, có ý kiến cho rằng, chỉ tiêu sản lượng lương thực bình quân 190.000 tấn/năm hơi cao, đề nghị hạ xuống khoảng 120.000 tấn/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới đến cuối nhiệm kỳ 60-70% còn thấp, đề nghị nâng lên 70-80%; chỉ tiêu phấn đấu bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đạt 80%  còn cao, đề nghị nên cân nhắc lại và giảm còn 75% vì người dân trong huyện sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên khả năng vận động cả hộ tham gia mua bảo hiểm y tế rất khó,…

ĐH đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí.

Sáng mai, ngày 7-8, ĐH tiếp tục bầu Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ  tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chấp hành mới ra mắt hứa hẹn; thông qua Nghị quyết và bế mạc ĐH./.

Ngọc Lan-Phong Nhã
 

Chia sẻ bài viết