Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 10:52

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Sáng 16/10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bế mạc.

Tân Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc Đại hội

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cùng 350 đại biểu chính thức.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

ĐH xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1 trong 3 công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong ảnh: Đường Vành đai TP.Tân An)

ĐH xác định 3 chương trình đột phá gồm: Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

3 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ: Hoàn thiện Đường Vành đai TP.Tân An; Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830); Đường tỉnh 827E (đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông).

Phát biểu bế mạc ĐH, tân Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được cho rằng, với tinh thần tích cực, nghiêm túc và thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, ĐH đã tập trung trí tuệ thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình ĐH XIII của Đảng.

Tại ĐH, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình ĐH.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội

ĐH đánh giá cao những thành tựu của nhiệm kỳ qua. ĐH thảo luận và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá để tỉnh phát triển nhanh và bền vững; đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đạt yêu cầu về cơ cấu, bảo đảm được tính kế thừa, liên tục trong quá trình chuyển tiếp cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ.

Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. ĐH cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tặng hoa, quà cho các Ủy viên Ban Chấp hành khoá X không tái cử

Thành công của ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Để sớm đưa Nghị quyết ĐH đi vào cuộc sống, ngay sau ĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt sâu, kỹ nội dung nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời quá trình cụ thể hóa thực hiện nghị quyết.

Ban Chấp hành khoá XI ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”; đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH đề ra.

Trước đó, Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp Văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua kết quả lấy ý kiến các nội dung chủ yếu của Báo cáo Chính trị trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội

17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025:
1/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,2-10%.
2/ Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ đến năm 2025 lần lượt chiếm 10% - 60,5% - 29,5% trong cơ cấu GRDP.
3/ Sản lượng lúa bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt từ 2.500.000 - 2.600.000 tấn/năm;trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 70-75% tổng sản lượng.
4/ GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng.
5/ Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.
6/ Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 12%/năm; phấn đấu tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển hằng năm trong tổng chi ngân sách.
7/ Tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%; đến năm 2025 phấn đấu có 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).
8/ Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đến năm 2025 đạt 60%.
9/ Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%.
10/ Số bác sĩ/vạn dân đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ.
11/ Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 đạt 18%.
12/ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%.
13/ Giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ.
14/ Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 65% trở lên.
15/ Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 80%.
16/ Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.300 đảng viên.
17/ Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90%.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết