Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 10:32

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại phiên bế mạc đại hội. Báo Long An trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc Đại hội

- Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ;

- Kính thưa đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Kính thưa đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X;

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

- Kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội!

Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội.

Đại hội đánh giá cao những thành tựu của nhiệm kỳ qua và khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong quá trình lãnh đạo. Trên cơ sở nhận định và dự báo tình hình, Đại hội đã thảo luận và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững; đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đạt yêu cầu về cơ cấu, đảm bảo được tính kế thừa, liên tục trong quá trình chuyển tiếp cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí;

Kết quả của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là kết quả quá trình chuẩn bị công phu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, của các ngành, các cấp và là sự tổng hợp thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đạt được kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, tôi chân thành cám ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Long An trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với tình cảm với Đảng bộ và quê hương Long An đã quan tâm về dự Đại hội. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xin tiếp thu đầy đủ và nghiên cứu vận dụng, cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu thị sự tôn vinh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội bày tỏ niềm hân hoan chào đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương đương chức và nghỉ hưu là đồng hương Long An, các đồng chí trong Tỉnh ủy khóa X đã chuyển công tác và nghỉ chính sách. Sự có mặt của quý mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các đồng chí đã mang lại sự trang trọng và ý nghĩa sâu sắc cho Đại hội.

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến trong nhiệm kỳ qua của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tỉnh ủy khóa X không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Tình cảm, trí tuệ và những thành quả của các đồng chí sẽ được cấp ủy khóa mới trân trọng, kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban phục vụ Đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh, đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Đại hội, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội trân trọng gửi lời cảm ơn đến các phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương đã theo dõi, kịp thời đưa tin tuyên truyền, cổ vũ cho Đại hội.

Kính thưa các đồng chí;

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt sâu kỹ nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời quá trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết.

Kính thưa Đại hội;

Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về chặng đường đã qua, hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, tôi xin gửi đến các đại biểu tham dự Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Với khí thế mới, niềm tin mới, tin tưởng rằng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển” sẽ tạo cho chúng ta sức mạnh, sự thống nhất trong hành động và làm cho trí tuệ chúng ta đổi mới, sáng tạo hơn. Ý Đảng, lòng dân hội tụ, nhất định Đảng bộ và nhân dân Long An sẽ lập nên nhiều thành tích hơn nữa, tạo bước đột phá, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững, vươn lên một tầm cao mới.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

BLA

Chia sẻ bài viết