Tiếng Việt | English

18/11/2016 - 16:47

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ngành GTVT phát huy vai trò mũi nhọn để phát triển KT-XH tỉnh nhà

Vì Sở GTVT đảm nhận triển khai thực hiện 3 công trình trọng điểm và các công trình trong chương trình đột phá của Ngành Giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh cùng Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải

Ngày 18/11/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X của đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đặc biệt là việc Sở triển khai thực hiện 3 công trình trọng điểm và các công trình trong chương trình đột phá của Ngành Giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Bên cạnh báo cáo những kết quả, Sở kiến nghị tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt với các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để các đơn vị thi công thực hiện các công trình, bảo đảm triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các ngành liên quan trong công tác hành lang đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông.

Khởi công nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 và Đường tỉnh 824 – là 1 trong 3 công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Ngọc Lan

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thực hiện tốt, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho tỉnh để thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, góp phần vào việc nỗ lực thực hiện công việc chung của tỉnh. Ngành Giao thông cần phát huy vai trò mũi nhọn, đi trước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy đạt kết quả bước đầu, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Ngành Giao thông cần tìm hiểu nguồn gốc khó khăn, vướng mắc để tham mưu tỉnh có những biện pháp kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh đó, ngành cần phối hợp hơn nữa với các ngành liên quan trong việc lựa chọn, đánh giá năng lực của các nhà thầu khi thực hiện các công trình. Sở phải rà soát lại quy hoạch giao thông trên toàn địa bàn và tiếp tục tham mưu để tỉnh phân công cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện thành công các công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ngoài ra, các công trình trọng điểm giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX, các công trình kết nối với TP.HCM chưa hoàn thành, ngành Giao thông báo cáo tiến độ, tham mưu các biện pháp để tỉnh chủ động tháo gỡ, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh thêm./.

Thanh Mỹ 

Chia sẻ bài viết