Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 13:08

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh: Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đã dành cho phóng viên Báo Long An online cuộc phỏng vấn nhanh.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)?

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh:

Qua 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình Đại hội.

Thành công của Đại hội bắt nguồn từ sự thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy qua các năm của nhiệm kỳ; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, là sản phẩm trí tuệ, ý chí của cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là những đảng viên ưu tú, được bầu chọn từ cơ sở; thể hiện tinh thần ý thức trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ trong thảo luận, đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh bảo đảm chất lượng và có tính khả thi cao; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, 14 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII của Đảng.

Phóng viên: Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X cần tập trung triển khai thực hiện là gì, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh:

Để đạt mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng bảo đảm Long An phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá, đó là:

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; qua đó, tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đưa công nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Song song đó, tập trung đầu tư 03 công trình trọng điểm: Đường tỉnh 830 (đoạn Đức Hòa - Tân Tập) kết nối 2 huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh là Đức Hòa và Cần Giuộc; Đường vành đai thành phố Tân An; Trục hạ tầng giao thông - đô thị kết nối với thành phố Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay sau Đại hội?

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh:

Một là, Từng cấp ủy, mỗi đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là, Tỉnh ủy khóa X sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch; xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và lãnh đạo thực hiện.

Ba là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cấp ủy viên; nhanh chóng ổn định tổ chức và cán bộ.

Bốn là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo khẩn trương hoàn tất việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định./.

PV thực hiện

Chia sẻ bài viết