Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 09:57

Bổ nhiệm 6 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp huyện


Đeo hàm cho các Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp huyện

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh kiểm sát viên trung cấp.

Trong đợt này, có 2 kiểm sát viên trung cấp, 6 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát (VKS) cấp huyện và 1 phó trưởng phòng được bổ nhiệm. Theo đó, ông Lê Hồng Nhân được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKS huyện Tân Thạnh; ông Nguyễn Tấn Vũ và ông Nguyễn Hương Giang làm Phó Viện trưởng VKS Châu Thành; ông Phan Đức Trung làm Phó Viện trưởng VKS Tân Hưng; ông Nguyễn Tấn Lực làm Phó Viện trưởng VKS Kiến Tường; ông Lý Văn Uyển làm Phó Viện trưởng VKS Đức Huệ. Bà Phùng Thị Cẩm Khanh được bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính-thương mại-lao động (phòng 12).

Ngoài ra, ông Nguyễn Kim Đoạn và bà Nguyễn Thị Hồng Luy cũng được bổ nhiệm  kiểm sát viên trung cấp.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết