Tiếng Việt | English

15/06/2020 - 19:29

Bộ trưởng TNMT: Chống ô nhiễm môi trường như chống giặc

Theo Bộ trưởng TNMT, hiện nay vấn đề môi trường ô nhiễm là một kẻ thù, phải có quan điểm đảm bảo môi trường và chống ô nhiễm môi trường như chống giặc.

Ngày 15/6, thảo luận tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà đã làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm về an ninh nguồn nước, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

Về vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật Bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu thay đổi một cách toàn diện để đạt được mục tiêu các thành phần môi trường đang ô nhiễm, xu thế suy thoái môi trường, mất cân bằng môi trường hiện nay phải đảo ngược. Đồng thời, đảm bảo thực hiện được Hiến pháp, đó là đảm bảo cho chất lượng và quyền của người dân được sống trong môi trường trong lành.


Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết, toàn bộ quan điểm chủ trương chỉ đạo đã được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận số 65 khi sơ kết Nghị quyết 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cũng như tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Theo đó đã khẳng định phải coi môi trường đầu tư trong suốt từ chủ trương, chương trình, dự án đầu tư trong môi trường, đầu tư cho phát triển và không hy sinh môi trường, phải lấy môi trường làm mục tiêu phát triển.

“Toàn bộ quan điểm này đã được thể hiện trong Bộ luật Môi trường và trong Bộ luật Môi trường này, nhiều vấn đề rất thiết thực và cụ thể, sát sườn với người dân như vấn đề về nước thải nước ta xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay trong luật đã đưa ra quan điểm là người gây ô nhiễm thì phải trả tiền người được sử dụng dịch vụ về môi trường thì phải chi trả. Cùng với đó cần phải có sự tham gia, tức là Nhà nước sẽ cam kết đầu tư vào những vấn đề môi trường do lịch sử để lại có từ trước”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, người dân và doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm trong vấn đề triển khai thực hiện, kể cả vấn đề giám sát, khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, nếu chúng ta quản lý và phân loại kỹ thì 40% chất thải sẽ là tài nguyên khi được thu gom, tái chế, tái sử dụng. Việc xử lý này người dân tham gia trực tiếp sẽ có lợi về vấn đề bảo đảm môi trường, kinh tế. Chính phủ sẽ có tính toán dựa trên kinh nghiệm quốc tế để đưa ra lộ trình hỗ trợ bài bản, kịp thời cho những người dân khó khăn.

Những chính sách này sẽ do chính người dân và địa phương bàn bạc triển khai. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường cũng quy định rất cụ thể sự tham gia và vai trò chủ đạo của các tổ chức như là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, với tinh thần truyền thống của dân tộc khi chống giặc thì vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay là một kẻ thù. Chúng ta phải có quan điểm đảm bảo môi trường và chống ô nhiễm môi trường như chống giặc. Với tinh thần đoàn kết của nhân dân, cử tri, đại biểu sẽ giúp cho Luật Bảo vệ môi trường thực tế là một luật đưa vào cuộc sống để đảm bảo chất lượng cho sức khỏe người dân./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết