Tiếng Việt | English

03/04/2019 - 11:12

Cần Đước: Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Cần Đước (tỉnh Long An) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá tạo bước phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển nông nghiệp toàn diện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI xác định, trong nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung nguồn lực thực hiện Đề án về chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Cần Đước đã xây dựng chương trình hành động cụ thể từng năm để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đoàn thể bám sát thực hiện.

Mặt khác, huyện còn ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 08/5/2017 về phát triển vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện đến năm 2020. Do phù hợp với thổ nhưỡng, đạt năng suất, chất lượng cao nên cây rau đang cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn huyện có 18 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thì có đến 6 HTX chuyên canh rau và 6 HTX này đều được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 27,35ha. Ngoài ra, huyện có 5 tổ hợp tác trồng rau ứng dụng công nghệ cao. 

Nhiều diện tích sản xuất trên địa bàn huyện còn thiếu nước

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện – Nguyễn Hồng Chương cho biết: “Để giúp các HTX tiêu thụ sản phẩm, các ngành chuyên môn huyện thường xuyên tổ chức cho các HTX, tổ hợp tác và nông dân tham quan, giao lưu với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, tiếp xúc, giới thiệu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chuyển giao nhân rộng. Đến nay, tổng diện tích nhân rộng 376ha, 1.397 hộ tham gia”. 

Ngoài ra, con tôm và cây lúa được huyện chú trọng phát triển. Huyện phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện mô hình thử nghiệm nuôi tôm theo công nghệ Biolofe tại xã Tân Chánh với diện tích 7.000m2, năng suất đạt 30 tấn/ha (cao hơn ngoài mô hình 2,5 tấn/ha); kết hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh thực hiện mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao tại HTX Nuôi tôm Hòa Quới, xã Tân Chánh, hiện tôm phát triển tốt. Ngoài diện tích thử nghiệm, hiện nay, toàn huyện có hơn 150 ha nuôi tôm công nghiệp mang lại năng suất cao, trung bình từ 4-5 tấn/ha/vụ. Cá biệt có hộ nuôi tôm đạt năng suất khá cao, từ 8-10 tấn/ha/vụ.

Về cây lúa, huyện xây dựng các cánh đồng lớn tạo mối liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, tiến tới hình thành vùng nguyên liệu lúa hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao; hỗ trợ thực hiện cánh đồng lớn ở 4 xã với diện tích 196,14ha (kế hoạch 120ha), 267 hộ tham gia; duy trì hình thức doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm tại cánh đồng lúa Nàng thơm Chợ Đào với diện tích 100ha, cánh đồng Phước Tuy 30 ha. Về hiệu quả kinh tế, doanh thu từ mô hình bình quân đạt 25 triệu đồng/ha, lợi nhuận trung bình 8 - 10 triệu đồng/ha. 

Đầu tư để phát triển

Nhận thấy vai trò quan trọng của hệ thống hạ tầng thủy lợi đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, những năm qua, huyện thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hóa kênh, mương nội đồng từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Năm 2018, huyện đầu tư 3 công trình thủy lợi với kinh phí 2,77 tỉ đồng phục vụ cho vùng sản xuất rau công nghệ cao. Trong năm 2019, huyện đầu tư 11 hạng mục công trình với kinh phí trên 11,4 tỉ đồng để tiến hành nạo vét, sửa chữa các cống, kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất. 

Địa phương chú trọng đầu tư nạo vét, sửa chữa các cống, kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây - Nguyễn Văn Út cho biết: “Địa phương có khoảng 950ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, có 270 ha nuôi tôm, còn lại là trồng lúa chủ yếu 1 vụ và một số ít diện tích trồng rau màu. Vì vậy, nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất rất cần thiết, nhất là vào mùa khô. Năm 2019, huyện đầu tư xây dựng, tu sửa các cống nội đồng trên địa bàn xã với kinh phí trên 1,5 tỉ đồng để phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Ông Phan Văn No (xã Long Hựu Tây) chia sẻ: “Người dân sản xuất trên địa bàn rất vất vả, vì phải chờ chực thay phiên nhau để lấy nước hoặc phụ thuộc vào nước trời. Có nguồn nước tưới ổn định, người dân mới mạnh dạn đầu tư sản xuất. Hiện nay, người dân rất hy vọng công trình thủy lợi phát huy hiệu quả, để sản xuất ổn định, không lo bị thiếu nước tưới vào mùa khô”.

Chủ tịch UBND xã Long Định - Lê Ngọc Danh thông tin: “Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2019, thời gian qua, địa phương huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông và thủy lợi. Vì vậy, năm 2019, huyện đầu tư nạo vét kênh nội đồng xã (kênh Chùa Bà Khai, kênh ấp 4) kinh phí khoảng 1,15 tỉ đồng, phục vụ khoảng 200ha lúa và rau màu. Ngoài ra, địa phương chú trọng đầu tư công trình đường giao thông nông thôn liên xã, ấp với kinh phí khoảng 5 tỉ đồng; tuyến đường trục chính liên xã được huyện đầu tư kinh phí trên 5 tỉ đồng”.

Để thực hiện hiệu quả

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: “Huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao nhận thức từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sắp xếp sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả bền vững. Song song đó, huyện tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm công tác chính trị tư tưởng, củng cố, kiện toàn gắn với đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay, nhất là trong công tác vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai các dự án trên địa bàn; tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội”./.

Kết quả thực hiện Đề án Thực hiện chương trình đầu tư khai thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt

1. Dự án cấp nước 4 xã vùng hạ:  Giai đoạn 1 hoàn thành, cấp nước cho khoảng 800 hộ dân 2 xã Mỹ Lệ, Tân Lân và hơn 2.000 hộ dân của thị trấn Cần Đước, xã Phước Đông;  Giai đoạn 2: Hiện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước hoàn thành thi công tuyến ống theo Quốc lộ 50 về đến cầu Mỹ Lợi, xã Phước Đông và đấu nối công trình Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông.

2. Công trình cấp nước tại 2 xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây do Công ty TNHH MTV Cầu Nổi đầu tư đang cấp nước cho hơn 200 hộ dân, tiếp tục mở rộng mạng lưới và chuẩn bị kết nối với trạm tăng áp Long Hựu Đông.

3. Công trình cung cấp nước cho các xã vùng thượng: Hoàn thành xây dựng các hạng mục nâng cấp Trạm cấp nước ấp 2, xã Long Sơn đưa vào khai thác; vận động các chủ giếng nước tự xử lý, vệ sinh hệ thống lọc nước để nâng cao tỷ lệ nước sạch trên địa bàn huyện; hỗ trợ các xã quản lý sử dụng có hiệu quả các trạm cấp nước; UBND huyện làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long về việc cung cấp nước cho các xã vùng thượng (xã Long Cang, Long Định, Long Sơn).

4. Dự án cung cấp nước từ Sawaco: Dự án tiếp nhận nguồn nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thi công tuyến ống cấp nước trên Quốc lộ 50 từ cầu Ông Thìn (vị trí giáp ranh giữa huyện Cần Giuộc và huyện Bình Chánh - TP.HCM) đến nhà máy nước của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc tại xã Tân Kim với chiều dài 3.500m, đã hoàn thành đang chờ Sawaco kết nối và cung cấp nước; giai đoạn 2 thi công tuyến ống cấp nước từ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc theo Quốc lộ 50 đến Ngã 4 Chợ Trạm kết nối với Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước và kéo ống qua cầu Thủ Bộ để kết nối với Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết