Tiếng Việt | English

09/06/2015 - 15:42

Cần Đước: Tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020


Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Bí thư Huyyện ủy, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở khối chính quyền

Sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội (ĐH) Đảng các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ huyện xác định việc tổ chức ĐH các Đảng bộ sơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân trong toàn huyện.

Đảng bộ huyện Cần Đước hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng và 10 chi bộ trực thuộc Huyện ủy với 2.653 đảng viên. Thông qua công tác triển khai chuẩn bị ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy Đảng cơ sở, CBĐV trong toàn Đảng bộ đã nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn bị các bước tiến hành ĐH. Trong tổ chức thực hiện, các cấy ủy Đảng cơ sở đã căn cứ vào loại hình Đảng bộ, chi bộ của mình chủ động ban hành các kế hoạch và Đảng văn chỉ đạo và tổ chức ĐH.

Nhờ làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, nên ĐH Đảng viên các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, không chỉ trong CBĐV mà thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Qua đó, giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH.

Ngoài công tác tuyên truyền thì văn kiện trình ĐH và nhân sự nhiệm kỳ mới cũng đã được các Đảng bộ chuẩn bị chu đáo góp phần tạo nên thành công cho ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các tổ chức Đảng cơ sở căn cứ theo đề cương hướng dẫn chi tiết của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng bố cục tập trung đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, gắn với 4 chương trình trọng điểm của huyện để làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo chính trị. Việc đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đều được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CBĐV, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương và dựa trên mục tiêu chung của huyện.

Công tác nhân sự - vấn đề rất quan trọng trong mỗi lần ĐH cũng đã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo địa phương, đơn vị. Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, cấp ủy cơ sở đã xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không đạt về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, chỉ bổ sung vào quy hoạch những đồng chí có trình độ và năng lực công tác. Cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đều quy hoạch theo quy định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, được tập thể cấp ủy thảo luận và quyết định, công khai cho CBĐV biết.

Do làm tốt công tác cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ nên công tác chuẩn bị nhân sự ĐH Đảng bộ cơ sở được thực hiện đúng quy hoạch, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm cơ cấu, yêu cầu chính trị và chuyên môn, không xảy ra đơn thư, khiếu nại. Cán bộ quy hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020 có tuổi trung bình thấp hơn nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cao hơn nhiệm kỳ trước; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phước Tuy và Đảng bộ Y tế huyện được chọn làm điểm tổ chức ĐH để rút kinh nghiệm chỉ đạo ĐH các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đến đầu tháng 6-2015, tất cả tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành ĐH Đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH Đảng cơ sở đã bầu cấp ủy mới 215 đồng chí trong đó có 59 nữ, cấp ủy viên trẻ dưới 30 tuổi là 17 đồng chí, từ 30 đến dưới 40 là 69 đồng chí, từ 40 đến dưới 50 là 97 đồng chí, từ 51 tuổi trở lên là 32 đồng chí. ĐH Đảng bộ cơ sở đã bầu 180 đại biểu dự ĐH cấp trên (Đảng bộ xã, thị trấn là 87 đồng chí, cơ quan: 93 đồng chí).

ĐH Đảng viên Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đây chính là điều kiện, là cơ sở tiến tới tổ chức thành công ĐH Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến tổ chức trong tháng 7-2015, đánh dấu sự phát triển của Đảng bộ huyện và sự chuyển mình đi lên của địa phương trong thời gian tới. Tất cả CBĐV và nhân dân huyện Cần Đước đang hướng về ĐH Đảng bộ huyện với niềm tin thắng lợi./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết