Tiếng Việt | English

13/04/2024 - 13:03

Cần nghiêm túc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định  

UBND tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải chấp hành thực hiện quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Ảnh minh họa: Mai Hương

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Cụ thể, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành, địa phương tập trung nguồn lực ưu tiên hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023.

Riêng Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh rà soát, xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử theo quy định.

UBND tỉnh cũng quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 phải chấp hành thực hiện quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết