Tiếng Việt | English

31/03/2023 - 10:03

Chuẩn bị cho đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Sau thành công của đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) cấp cơ sở, 19 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương chuẩn bị cho ĐH nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, 2 đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm là Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Huệ và Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Thường trực Huyện ủy Cần Giuộc duyệt văn kiện Đại hội Công đoàn huyện Cần Giuộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đến thời điểm này, LĐLĐ huyện Đức Huệ và Cần Giuộc cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức ĐH trong tháng 4-2023. LĐLĐ huyện Đức Huệ bám sát các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về tổ chức ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; ban hành quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự gồm 3 đồng chí, Tiểu ban nội dung gồm 7 đồng chí, Tiểu ban tuyên truyền gồm 5 đồng chí, Tiểu ban tổ chức và phục vụ gồm 7 đồng chí; các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Hiện LĐLĐ huyện có 51/51 CĐ cơ sở hoàn thành ĐH.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Huệ - Trần Văn Cương cho biết: “Đến nay, LĐLĐ huyện thực hiện xong các nội dung văn kiện cũng như hoàn thành công tác chuẩn bị nhân sự, đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý của LĐLĐ tỉnh và các đơn vị liên quan".

Từ tháng 01/2023 đến nay, LĐLĐ huyện Đức Huệ tiến hành 5 bước công tác cán bộ theo đúng quy trình. Hiện tại, danh sách dự kiến Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí, ĐH sẽ bầu 15 đồng chí; danh sách dự kiến Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí, bầu 5 đồng chí; danh sách dự kiến Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí, bầu 5 đồng chí.

Đối với LĐLĐ huyện Cần Giuộc, ngày 29/3/2023, tại buổi làm việc giữa LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy Cần Giuộc đã thống nhất tổ chức ĐHCĐ huyện Cần Giuộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 11 và 12/4/2023.

Sau ĐH điểm tại 2 đơn vị (Đức Huệ và Cần Giuộc), LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức ĐH các CĐ cơ sở và 17 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở còn lại. Theo đó, ĐHCĐ cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 5/2023; ĐHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành vào tháng 7/2023 và ĐHCĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2023./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết