Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 08:42

Cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Long An. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cơ bản hoàn thiện. ĐH dự kiến diễn ra trong 2 ngày 04 và 05/10/2022.

Đại hội đoàn cấp cơ sở tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo Trưởng ban Tổ chức Tổng hợp Tỉnh đoàn – Nguyễn Văn Chiểu, tính đến ngày 07/8/2022, toàn tỉnh có 21/21 đơn vị Đoàn cấp huyện hoàn thành việc tổ chức ĐH Đoàn cấp huyện theo kế hoạch đề ra. Trong đó có 19/21 đơn vị bầu Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và có 7/19 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại ĐH.

Để chuẩn bị ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập 4 tiểu ban giúp việc ĐH: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban hậu cần và an ninh, Tiểu ban tuyên truyền. Đến nay, các tiểu ban đã tham mưu thực hiện cơ bản bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trình tại ĐH, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và tổ chức 7 lượt lấy ý kiến đóng góp trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, tại ĐH Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện; trong khối cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; trong cán bộ chủ chốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; đóng góp rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn, cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Ngày 12/9/2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, các Đề án nhân sự được xây dựng bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua. Dự kiến, ĐH diễn ra trong 2 ngày 04 và 05/10/2022, sẽ triệu tập 400 đại biểu (trong đó đại biểu chính thức là 244), Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 41 đồng chí và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đồng chí.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh đoàn triển khai với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan, triển lãm ảnh, sản phẩm khởi nghiệp, trên các trang mạng xã hội, báo, đài tại địa phương, đơn vị,... Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ĐVTN và tạo sự quan tâm của nhân dân.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú cho biết, điểm mới trong ĐH lần này là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Theo đó, đại biểu sẽ quét mã QR xem văn kiện, quét mã QR để điểm danh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội, xây dựng bộ nhận diện truyền thông (ảnh bìa, khung ảnh đại diện) nhằm tạo sự mới mẻ, sáng tạo.

Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết