Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 16:12

Cơ quan chức năng trả lời

Vừa qua, thường trực HĐND tỉnh tổ chức chương trình đối thoại lần thứ 13, với chủ đề “Nước hợp vệ sinh”, được phát trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. trong thời gian diễn ra chương trình, đường dây nóng của đài phát thanh và truyền hình long an đã tiếp nhận một số câu hỏi của cử tri và đại biểu HĐND. thường trực hđnD tỉnh đã chuyển các câu hỏi này đến các ngành chức năng trả lời. Sau đây là nội dung trả lời của các đơn vị:

Cử tri Võ Văn Lên, ngụ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng hỏi: Xin các cơ quan Nhà nước cho biết, ngành nào chịu trách nhiệm quản lý chất lượng nước tại các trạm cấp nước? Các đợt kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng nước có thông báo rộng rãi cho người dân biết kết quả hay không? Hiện nay, có chính sách nào hỗ trợ cho tư nhân tham gia đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tập trung không? Nếu có thì ngành nào chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện?

*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trả lời:

Việc quản lý Nhà nước về chất lượng nước nông thôn theo quy định hiện hành thuộc về trách nhiệm của 2 ngành chính là Nông nghiệp và Y tế, cụ thể ở cấp tỉnh gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế.

Mọi hoạt động liên quan đến cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó có vấn đề bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các quy chuẩn là do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Thông qua công tác đánh giá, phân loại các cơ sở cấp nước, ngành nông nghiệp sẽ quản lý quy trình sản xuất nước sinh hoạt của các cơ sở để bảo đảm chất lượng nước đầu ra, đáp ứng quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Đối với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện, sẽ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước do Bộ Y tế ban hành. Kết quả hoặc kết luận kiểm tra được cơ quan kiểm tra thông báo cho cơ sở cấp nước, chính quyền địa phương hoặc cho người dân theo các quy định của nhà nước về công bố kết quả kiểm tra. Bản thân các cơ sở cấp nước phải chịu trách nhiệm trước tiên về an toàn đối với nước sạch do mình sản xuất, cung ứng, kinh doanh (theo Khoản 1, Điều 3 Luật An toàn thực phẩm)

Về hỗ trợ tư nhân đầu tư công trình cấp nước, năm 2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn. Theo Quyết định này, các nhà đầu tư khi đáp ứng những điều kiện quy định sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ cho đầu tư công trình cấp nước nông thôn như ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và huy động vốn và hỗ trợ giá tiêu thụ nước sạch.

Để tham gia đầu tư công trình cấp nước nông thôn, tổ chức, cá nhân có thể tự lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập phương án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư./.

Chia sẻ bài viết