Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 13:35

Công đoàn viên chức chăm lo tốt cho người lao động

Quang cảnh hội nghị

Công đoàn viên chức tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.

Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 3.556 đoàn viên, thuộc 50 Công đoàn cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, giúp đỡ công đoàn viên khi ốm đau, gia đình gặp hữu sự với số tiền trên 83 triệu đồng. Nhiều Công đoàn cơ sở duy trì tốt Quỹ tương trợ công đoàn để hỗ trợ cho người lao động vay vốn ngân hàng, quỹ CEP, … với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, công đoàn cũng quan tâm tổ chức các hoạt động: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức sinh nhật, hỗ trợ công nhân viên đi tham quan, du lịch; tổ chức các hội thi, hội thao, giao lưu cho đoàn viên, người lao động.

Mỗi dịp lễ, tết, các Công đoàn cơ sở đều tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã đóng góp  Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ tấm lòng vàng,… trên 600 triệu đồng.

Qua các phong trào, công đoàn viên chức các cấp đã thể hiện vai trò đại diện, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức lao động. Qua đó, động viên người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết