Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 21:09

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ phải thực sự đổi mới, mang tính đột phá

Chiều 12/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cán bộ đang luân chuyển, điều động công tác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị nhằm giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm tình hình hoạt động, lắng nghe các ý kiến, đề xuất và tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ đang được luân chuyển, điều động. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và 19 cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển công tác ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác điều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh thời gian qua đạt những kết quả quan trọng, đi vào nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng cán bộ sau thời gian luân chuyển được nâng lên rõ rệt. Hầu hết cán bộ chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; có sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, sớm tiếp cận, nắm bắt công việc; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua kết quả Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đa số các đồng chí cán bộ luân chuyển, điều động được bầu giữ các chức vụ chủ chốt ở các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương. Có 15/15 bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương.

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân cho rằng, việc luân chuyển, điều động giúp cán bộ trưởng thành, phát triển nhanh hơn

Phát biểu tại hội nghị, các cán bộ đang được luân chuyển điều động công tác đều thống nhất về quan điểm, khẳng định tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng phân công. Bên cạnh đó, các đồng chí cho rằng, việc luân chuyển, điều động là cơ hội để trải nghiệm thực tế, vừa được học tập, rèn luyện, vừa tích lũy kinh nghiệm để nâng cao năng lực công tác.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh chia sẻ về quá trình công tác tại địa phương

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm công tác đào tạo, nhất là những cán bộ trẻ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, công tác luân chuyển, điều động cán bộ là chủ trương lớn của Đảng, là khâu quan trọng trong công tác cán bộ để đào tạo, rèn luyện, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị, các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động phải thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan, đơn vị nơi điều động, luân chuyển đến. Đặc biệt là phải luôn tận tâm, tận lực, tận dụng thời gian tại địa phương, đơn vị để cống hiến, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kiến nghị của các đồng chí đang luân chuyển, điều động công tác; đồng thời giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, theo dõi công tác điều động, luân chuyển cán bộ, bảo đảm đúng quy định, khách quan, phù hợp, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Ông yêu cầu, luân chuyển, điều động cán bộ phải gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đến cán bộ trẻ, nữ. Công tác luân chuyển cán bộ phải thực sự đổi mới, mang tính đột phá, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết