Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 14:55

Cư xử đúng mực là tôn trọng mình và người khác

Khi xã hội phát triển, giới trẻ càng có điều kiện tiếp xúc, tiếp thu nền văn minh của các nước. Tuy nhiên, bên cạnh những cái hay, cái tốt vẫn còn nhiều biểu hiện sai lệch, thiếu ý thức nơi công cộng.

Dạo quanh một công viên, không khó để bắt gặp