Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 08:53

Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh (HQLA) đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan, chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác. Đặc biệt, Cục HQLA ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hải quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp (DN); tham gia hệ thống "một cửa" quốc gia, "một cửa" ASEAN bảo đảm đúng lộ trình, an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK).

Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị

Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Cục HQLA tích cực đẩy nhanh công tác CCHC, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động XNK. Cục trưởng Cục HQLA - Nguyễn Ngọc Huân cho biết: “Xác định rõ CCHC và hiện đại hoá hải quan là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn, ngay từ đầu năm 2022, Cục HQLA triển khai đồng bộ biện pháp cụ thể trên các mặt công tác, đặc biệt là triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Cục và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục đối với công tác CCHC, kiểm soát TTHC; tiếp tục đẩy mạnh CCHC; nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến CCHC; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, chi phí;… Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, xuất, nhập cảnh của người dân, DN”.

Các TTHC, quy định về quy trình thủ tục hải quan, thời gian thực hiện thủ tục hải quan từng khâu nghiệp vụ được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên, kịp thời tại trụ sở hải quan và đăng trên website của Cục HQLA để DN, người dân biết và thực hiện. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 của ngành hải quan đến cộng đồng DN, hỗ trợ xử lý kịp thời các khó khăn nhằm hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch được đẩy mạnh thực hiện.

Cục HQLA thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, DN theo quy định. Địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị: Cục Hải quan tỉnh Long An, địa chỉ: Số 398, Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại tiếp nhận: 0272.3525.807 - 0272.3829.601; Fax: 0272.3829.888; địa chỉ thư điện tử: Hqlongan@customs.gov.vn.

Song song đó, Cục HQLA rà soát, vận hành hệ thống bộ phận “một cửa” theo quy định; tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; phối hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị đối tác Hải quan - DN nhằm giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC; tiếp nhận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động XNK của cộng đồng DN;…

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các DN tham gia hoạt động XNK, Cục HQLA luôn tích cực triển khai các giải pháp nhằm đơn giản hóa các TTHC, tiết kiệm thời gian cho người dân và tổ chức. Theo đó, Cục HQLA quán triệt, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành, địa phương về lĩnh vực quản lý của hải quan đến cán bộ, công chức thực hiện và cộng đồng DN tham gia giám sát.

Các quy trình thủ tục hải quan được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên, kịp thời trên website của Cục Hải quan tỉnh để doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện

Các quy trình thủ tục hải quan được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên, kịp thời trên website của Cục Hải quan tỉnh để doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện

Đồng thời, Cục HQLA thường xuyên rà soát các quy định, TTHC nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và những thủ tục không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động XNK, xuất, nhập cảnh,… Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp. Cục HQLA cũng thường xuyên rà soát các TTHC để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện TTHC.

Cục HQLA đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho DN trong việc làm thủ tục hải quan. Đến ngày 15/6/2022, toàn Cục tiếp nhận 2.782 hồ sơ TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó, đã xử lý 2.669 hồ sơ, đang xử lý 113 hồ sơ.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy Cục HQLA đã nỗ lực, cố gắng thực hiện hiện đại hóa các TTHC. Theo ông Nguyễn Ngọc Huân, thời gian tới, Cục HQLA tiếp tục đẩy mạnh CCHC, triển khai Cơ chế “một cửa” quốc gia, Cơ chế “một cửa” ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; tập trung tái thiết phát triển hệ thống công nghệ thông tin, hiện đại hoá, hướng tới Hải quan số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan Long An thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực, hiệu quả./.

Song Hương

Chia sẻ bài viết