Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 10:42

Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh

Ban Tuyên giáo (TG) Thành ủy Tân An, tỉnh Long An phát huy vai trò trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn thành phố.

Được xem là nghề “nói cho dân nghe, nghe dân nói”, thời gian qua, đội ngũ cán bộ TG TP.Tân An trở thành "cánh tay nối dài" của Đảng. Họ luôn tâm niệm, để người dân dễ dàng tiếp cận những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải chủ động tìm kiếm những thông tin gọn, dễ hiểu, thiết thực nhất đưa đến người dân.

Đặc biệt, năm 2022, ngành TG Tân An cung cấp những thông tin chính thống, định hướng công tác tuyên truyền, nhất là những công trình trọng điểm của thành phố, của tỉnh trên địa bàn; quá trình xây dựng đô thị loại I hay những tấm gương tiêu biểu trong đời thường để mọi người học tập, noi theo;...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Nguyễn Thị Ngọc Dư (thứ 5, từ trái sang) nhận giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022

Trưởng ban TG Thành ủy Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư cho biết, thời gian qua, Ban có nhiều đổi mới công tác định hướng, chỉ đạo trên lĩnh vực TG. Đó là, Ban chủ động ban hành các văn bản định hướng công tác tuyên truyền những nội dung trọng tâm cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở; giúp lực lượng làm công tác tuyên truyền lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả, các vấn đề lớn, sự kiện quan trọng, các vụ việc đang diễn biến phức tạp, nhạy cảm hoặc những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh thu hút sự quan tâm của nhiều người, có nhiều luồng dư luận khác nhau,... Từ đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Ban TG Thành ủy tập trung công tác tiếp nhận và cung cấp thông tin kịp thời, đúng đối tượng; chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân nhằm định hướng tư tưởng trước tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên trên địa bàn; chú trọng dự báo các vấn đề tư tưởng có thể phát sinh để có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, nổi bật là tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp các ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn của thành phố.

Đa dạng công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố

Song song đó, Ban TG Thành ủy tham mưu giúp cấp ủy Đảng chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc sử dụng ưu thế của mạng xã hội. Từ tình hình thực tế và yêu cầu, nội dung tuyên truyền trong từng giai đoạn, Ban TG Thành ủy đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp theo hướng vừa phát huy phương pháp truyền thống, vừa kết hợp đổi mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp tuyên truyền, thông qua việc thành lập các trang thông tin chính thống, nhóm Zalo, Facebook để kịp thời tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách, công khai các công trình, dự án của thành phố đến người dân; chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến từ thành phố đến cơ sở. Ban cũng chủ động tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII),... Với những thành tích nổi bật, trong 2 năm 2021 và 2022, Ban TG Thành ủy được nhận giấy khen của Trưởng ban TG Tỉnh ủy vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác TG.

Tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dư cho hay, ngoài nhiệm vụ chính trị chung, Ban đang tập trung cho các hoạt động chủ yếu là cơ quan thường trực cuộc vận động đóng góp ý kiến và hiến kế xây dựng thành phố; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển con người TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết