Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 06:55

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết khi tham gia Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (Đề án 922) của thành phố.

Theo đó, 7 học viên bị thành phố Đà Nẵng đưa ra khởi kiện lần này được đưa đi đào tạo đại học và trên đại học ở trong và ngoài nước theo Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” của thành phố nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã cam kết.

Số tiền mà 7 học viên này phải hoàn trả lại cho thành phố là hơn 10 tỷ đồng, trong đó người phải bồi hoàn nhiều nhất là 3,1 tỷ đồng, thấp nhất là 400 triệu đồng.

Những học viên trong Đề án 922 trong một lần nhận chứng chỉ. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng cho biết: "Các trường hợp này gọi chung là vi phạm vào Đề án, tức là từ chối thực hiện các quy định trong hợp đồng của Đề án. Mình xem lại các nội dung vi phạm như thế nào thì chiểu theo hợp đồng ký kết trong hợp đồng giữa Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với học viên đó, cũng như đại diện gia đình, rồi có biện pháp thuyết phục để họ bồi hoàn lại, sau đó mới đưa ra khởi kiện, bởi vì những trường hợp đó là cố tình chây ì, có những trường hợp kéo dài. 2 năm vừa rồi là thời gian làm việc giữa trung tâm với gia đình, thuyết phục không được mới đưa ra khởi kiện".

Qua hơn 10 năm triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922), thành phố Đà Nẵng đã cử 630 lượt học viên đi đào tạo Đại học và trên Đại học. Đến nay đã có hơn 50% trong số này quay về làm việc cho thành phố.

Số học viên vi phạm Đề án hoặc xin ra ra khỏi Đề án là 67 người, trong đó có 20 học viên có kết quả học tập không đạt yêu cầu; 27 trường hợp đã làm đơn xin ra khỏi Đề án; 20 trường hợp khác khi học xong không quay về phục vụ thành phố; tự ý bỏ việc hoặc từ chối nhận nhiệm vụ.

Hiện đã có 36 học viên bồi hoàn lại tiền cho thành phố Đà Nẵng. Những trường hợp còn lại nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã cam kết cũng sẽ được thành phố này xem xét đưa ra khởi kiện./.

PV/VOV - Miền Trung

Chia sẻ bài viết