Tiếng Việt | English

03/05/2024 - 16:56

Cần Giuộc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách

Ngày 03/5, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Nguyễn Anh Đức chủ trì Hội nghị nghe báo cáo tình hình thu cân đối ngân sách Nhà nước 4 tháng năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức chủ trì hội nghị

Tính đến ngày 30/4/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 280,208 tỉ đồng, đạt 42% dự toán năm tỉnh giao; đạt 41,1% dự toán năm huyện giao, bằng 170,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu cân đối đạt 170,174 tỉ đồng, đạt 35% dự toán năm tỉnh giao và bằng 123,3% so cùng kỳ,…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn thuế, các ngành báo cáo tình hình thu cân đối ngân sách Nhà nước 4 tháng năm 2024 và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện đạt hiệu quả trong công tác thu ngân sách trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức yêu cầu, các ngành, địa phương cần tập trung khai thác các nguồn thu với số tiền nộp lớn, đóng góp cho ngân sách của huyện; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy các thành viên Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn tập trung cho công tác thu ngân sách.

Ông đề nghị, Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước và UBND các xã, thị trấn tập trung khai thác tối đa các nguồn thu như thuế phi nông nghiệp, thuế xây dựng, tiền sử dụng đất; các hộ kinh doanh; các hoạt động kinh doanh bất động sản,… Qua đó, góp phần để công tác thu ngân sách năm 2024 đạt kết quả cao./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết