Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 12:01

Đại hội Công đoàn các cấp thành công nối tiếp thành công

Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) các cấp, tiến tới ĐHCĐ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã và đang diễn ra theo đúng kế hoạch. ĐHCĐ cơ sở gần hoàn thành, đạt 84%, ĐHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức thành công tại 4 đơn vị.

Sau thành công 2 ĐH điểm CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, ĐHCĐ huyện Thủ Thừa và ĐHCĐ huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục diễn ra thành công vào ngày 18 và 19/5/2023. ĐH bầu ra Ban Chấp hành mới bảo đảm về cơ cấu, số lượng và chất lượng cũng như đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

ĐHCĐ huyện Thủ Thừa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham gia của 137 đại biểu, đại diện cho trên 3.000 đoàn viên CĐ tham dự. Theo đó, ĐH bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thủ Thừa gồm 15 đại biểu; bầu đoàn đại biểu dự ĐHCĐ tỉnh gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm tái cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện Thủ Thừa đề ra 2 chương trình đột phá: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CĐ, trọng tâm là hoạt động CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước; tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa - Nguyễn Thị Thu Tâm, ĐH còn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Phát triển tăng thêm 1.500 đoàn viên CĐ; phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 công nhân, lao động trở lên có tổ chức CĐ; hàng năm, LĐLĐ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% CĐ cơ sở khu vực nhà nước và 80% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; bình quân mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp;…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phạm Thị Quyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2023-2028

Đến ngày 26/5/2023, nhiệm kỳ 2023-2028, toàn tỉnh có 2.081/2.179 CĐ cơ sở tổ chức thành công ĐH, hội nghị và có 4/19 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công ĐH.

ĐHCĐ huyện Cần Đước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn huyện có 13.000 đoàn viên CĐ; 100% cán bộ CĐ chuyên trách, 70% trở lên cán bộ CĐ không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác CĐ; có 85% doanh nghiệp có tổ chức CĐ thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 70% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi hơn cho CĐ, người lao động.

Đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ các cấp, tiến tới ĐHCĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã và đang thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch của LĐLĐ tỉnh./.

Đặng Tuấn

Chia sẻ bài viết