Tiếng Việt | English

11/01/2024 - 16:38

Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An sẽ diễn ra vào ngày 12/01  

Ngày 15/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2113-CV/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lớn mạnh qua từng thời kỳ

Theo đó, thực hiện Công văn số 1541 – CV/BDVTW, ngày 22/8/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc đề nghị chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; đồng thời, để lãnh đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức đại hội đồng bộ để tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, bảo đảm tiến độ và thời gian quy định, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, bảo đảm đúng quy trình quy định. Việc tổ chức đại hội phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Thời gian hoàn thành đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/4/2024; cấp huyện hoàn thành trước 30/8/2024; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2024.

Tuyên dương các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong dịp kỷ kiệm Ngày truyền thống Hội 

Sau thời gian chuẩn bị, Tỉnh Đoàn Long An – Hội LHTN Việt Nam tỉnh thống nhất chọn ngày 12/01/2024 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, tại Hội trường UBND huyện Tân Hưng. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An.

Tham dự đại hội có 70 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 2.097 thanh niên thị trấn Tân Hưng. Đây là một sự kiện quan trọng, là ngày hội của thanh niên thị trấn Tân Hưng.

Với chủ đề: “Thanh niên thị trấn Tân Hưng đoàn kết - tình nguyện - sáng tạo - phát triển”, đại hội sẽ cùng thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong công tác Hội và phong trào thanh niên; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN thị trấn Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương Ủy ban Hội và hiệp thương trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Tân Hưng khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội này là tiền đề quan trọng để Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh rút kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết