Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 20:54

Dân tộc, tôn giáo, kiều bào đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều 01/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến dân tộc, tôn giáo, chức sắc các tôn giáo, kiều bào đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được cho rằng, các ý kiến đều rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của đại biểu đối với sự phát triển của tỉnh

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được. Ông thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH ngày càng tốt hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đến nay, tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; 2 chỉ tiêu đạt ở mức khá là GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GRDP. Nổi bật, tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm là 12,8%. Giai đoạn 2016-2020 tổng thu ngân sách tăng 2,03 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt khoảng 9,62%.

Các đại biểu đại diện dân tộc, tôn giáo, kiều bào trong tỉnh đều thống nhất cho rằng, kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kinh tế-văn hóa-xã hội, đời sống người dân được nâng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cũng nêu được những mặt hạn chế, khó khăn của tỉnh và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi trong tình hình mới.

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu quan tâm nhiều đến khẩu hiệu hành động của đại hội và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025. Có ý kiến cho rằng, tỉnh cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho TP.Tân An để xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh; có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị tỉnh tạo điều kiện hơn nữa về vật chất, kinh phí để Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ hoạt động của các tôn giáo, dân tộc; quan tâm đến an sinh xã hội như y tế, giáo dục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề ra giải pháp cụ thể, giải quyết có hiệu quả các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhằm củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện dân tộc, tôn giáo, kiều bào. Các ý kiến đều rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của đại biểu đối với sự phát triển của tỉnh. Ông mong rằng, các dân tộc, tôn giáo, kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tích cực hơn nữa trong thời gian tới, nhằm đưa Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết