Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 08:25

Đầu tư 175 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Long An

Tại Long An, theo số lượng thống kê thực tế, số người nghiện ma túy ngoài cộng đồng trên 3.500 người, trong đó Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận, quản lý từ 1.200 - 1.500 đối tượng. Song quy mô sức chứa của Cơ sở Cai nghiện ma túy chỉ 600 người. Do đó, hàng năm, Cơ sở Cai nghiện ma túy chỉ có khả năng tiếp nhận mới từ 350 - 400 đối tượng.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An

Xác định được vấn đề này, vừa qua, HĐND tỉnh Long An thống nhất nội dung đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. Được biết, tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng; chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương; thời gian triển khai dự án giai đoạn 2021 - 2025.

Quy mô xây dựng gồm xây mới 8 nhà ở học viên, diện tích khoảng 482m2/nhà; xây mới 1 nhà y tế điều trị, diện tích khoảng 273,6m2; xây mới nhà cách ly 8 phòng, diện tích khoảng 416m2/nhà; xây mới khu nhà hạnh phúc 3 phòng, diện tích khoảng 211,2m2; mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác y tế và quản lý giáo dục học viên,...

Khi dự án hoàn thành góp phần giải quyết tình hình quá tải tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, đồng thời tăng số lượng tiếp nhận thêm các đối tượng nghiện ma túy trong cộng đồng vào cơ sở./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết