Tiếng Việt | English

26/09/2022 - 21:10

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa kiểm tra tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) chất lượng là một trong những giải pháp giúp hoạt động CĐ đạt hiệu quả và góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Do vậy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CĐ các cấp.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, LĐLĐ tỉnh triển khai và xây dựng nhiều kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CĐ các cấp. Tiêu biểu như thực hiện Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ, ngày 01/02/2021 về bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐ các cấp năm 2021, LĐLĐ tỉnh cử các cán bộ CĐ chuyên trách tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, có 3 cán bộ CĐ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, 2 cán bộ CĐ tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, 3 cán bộ CĐ tham gia lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 2 cán bộ CĐ tham gia lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 30 cán bộ CĐ tham gia lớp Lý luận và Nghiệp vụ CĐ.

Ngoài ra, các cấp CĐ chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch, tập huấn; đồng thời, trực tiếp tổ chức và phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác CĐ cho nhiều cán bộ CĐ cơ sở. Năm 2022, LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, qua đó đã mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các chuyên đề trong công tác CĐ; đặc biệt chú trọng tập huấn về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XI CĐ tỉnh Long An và Đại hội XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ CĐ được trang bị, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó chuẩn hóa và góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc được giao./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết