Tiếng Việt | English

26/05/2020 - 15:28

Đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI

Ngày 26/5, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có cuộc làm việc tại TP.Tân An về đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tân An, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.Tân An xây dựng 17 chỉ tiêu chủ yếu. Nội dung chương trình đột phá trong nhiệm kỳ tới là "Phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị văn minh, hiện đại" và nội dung công trình trọng điểm là xây dựng "Kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến cống kênh Vành Đai".

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cơ bản nhất trí, đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị. Một số đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ hơn những kết quả trong một số lĩnh vực trọng tâm; phân tích sâu những hạn chế và nguyên nhân; đưa ra nội dung chương trình đột phá, công trình trọng điểm và giải pháp đúng, sát với tình hình địa phương; cần tập trung phát triển, phát huy thế mạnh, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và thân thiện.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Tân An cập nhật, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở đó, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, đề nghị địa phương cần đánh giá sâu hơn về các lĩnh vực, nhất là vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ trong thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ qua.

Địa phương nên xây dựng lộ trình cụ thể để kêu gọi đầu tư, phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Đối với các tiêu chí còn chưa đạt và đạt ngưỡng thấp của Đô thị loại II, ông đề nghị cần cân đối, bố trí vốn, giải quyết triệt để các tiêu chí này để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của Đô thị loại I, hướng tới được Thủ tướng Chính phủ công nhận trước năm 2030./.

Phương Đài – Lê Quang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích