Tiếng Việt | English

28/02/2017 - 17:07

Đức Hòa: Đại hội Đoàn TNCS HCM đơn vị điểm thị trấn Hậu Nghĩa

Ngày 28/02, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của huyện Đức Hòa.


Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Hậu Nghĩa nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên thị trấn Hậu Nghĩa thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đoàn. Phương thức hoạt động Đoàn được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Ban Chấp hành Đoàn thị trấn tích cực tham mưu tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, góp phần giải quyết việc làm và tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Phối hợp Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa, Trường Cao đẳng Nghề Long An cung cấp thông tin, tuyển dụng lao động cho thanh niên, giới thiệu việc làm cho 470 đoàn viên, thanh niên, quân nhân xuất ngũ. Ban Chấp hành Đoàn còn tổ chức cho đoàn viên thực hiện các hoạt động xung kích vì cộng đồng như dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường và trồng cây xanh, qua đó đã thực hiện 22 cuộc với trên 1.200 lượt thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành còn phối hợp lực lượng công an và ngành chức năng quản lý, cảm hóa, giáo dục 68 thanh niên vi phạm. Trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên thị trấn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; giới thiệu 37 đoàn viên ưu tú học tập lớp cảm tình Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 29 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM thị trấn Hậu Nghĩa bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí; bầu trực tiếp anh Trương Văn Minh giữ chức vụ Bí thư nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết