Tiếng Việt | English

29/08/2017 - 17:19

Đức Hòa: Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho UV.BCH các cơ sở Đoàn

Ngày 29/8, Huyện đoàn Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho 120 UV.BCH Đoàn xã, thị trấn, cơ quan, trường học năm 2017 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29-31/8/2017.


Có 120 cán bộ Đoàn dự tập huấn kỹ năng công tác Đoàn 

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn được triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, cán bộ Đoàn còn được thông tin về kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy xây dựng huyện Đức Hòa đạt danh hiệu Anh hùng lao động giai đoạn 2016-2020 và thông tin nhanh kết quả Đại hội Đoàn TNCS.HCM huyện Đức Hòa lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022).

Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn còn được tập huấn về kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng công tác thanh niên, các hoạt động tập thể.

Thông qua lớp tập huấn này, sẽ góp phần trang bị cho UV.BCH các cơ sở Đoàn những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác Đoàn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết