Tiếng Việt | English

31/01/2021 - 15:38

Hình ảnh các thành viên Bộ Chính trị khóa XIII 

Sáng 31/1, Hội nghị nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án toàn án nhân dân tối cao. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án toàn án nhân dân tối cao. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết