Tiếng Việt | English

29/03/2021 - 09:11

Học Bác để hoàn thiện bản thân

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân Long An đã học Bác từ những điều đơn giản nhất, gắn với các sinh hoạt đời thường và nhiệm vụ công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động của mỗi người, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Nổi bật nhất là công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến nay, Long An đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 15 trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Theo đó, khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chỉ cần nộp hồ sơ tại đây và nhận phiếu hẹn lấy kết quả. Việc thành lập các trung tâm không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách của một số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác, các địa phương đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng rãi, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác để người dân hiểu rõ và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, làm gương để quần chúng, nhân dân noi theo./.

Hồng Nhung

Chia sẻ bài viết