Tiếng Việt | English

05/07/2022 - 14:30

Học Bác để thêm vững niềm tin nơi đầu sóng

Đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn DK1 tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nói đi đôi với làm, trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo đã giúp toàn đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà giàn DK1/17 luyện tập ngắm bắn mục tiêu trên không

Nhà giàn DK1/17 luyện tập ngắm bắn mục tiêu trên không

Nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ

Để có nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Việc viết đăng ký quyết tâm thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đảng viên theo gương Bác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo gương Bác đã thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, hành động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi CBCS trong đơn vị. Tiểu đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như Tự soi, tự sửa; Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động; Đảng viên dìu dắt quần chúng; Mỗi nhà giàn là một bông hoa tiêu biểu luyện giỏi, rèn nghiêm; Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo; Tuổi trẻ sáng tạo; Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; Bộ đội Nhà giàn DK1 làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển;...

Thiếu tá Trịnh Văn Nghị - Chính trị viên Nhà giàn DK1/2, cho biết: Chúng tôi đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ ở các nhà giàn. Đây là biện pháp hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký học tập và làm theo gương Bác; kết quả thực hiện các nội dung đăng ký là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, khen thưởng và bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ hàng năm. Việc học tập và làm theo gương Bác còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo gương Bác được triển khai sâu, rộng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với việc chỉ đạo, đơn vị hướng dẫn, tổ chức học tập các chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác, về phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, về 365 “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; nhân rộng và lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn đơn vị, qua đó làm cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhất là ở những nơi gian khó như ngoài nhà giàn.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Cấp ủy, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương. Mỗi người tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”; tự giác sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả. Cán bộ thường xuyên sâu sát, gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nắm tâm tư, nguyện vọng của bộ đội để giải quyết kịp thời tư tưởng, vướng mắc, lấy hành động làm bài học thực tiễn để giáo dục chiến sĩ. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù đơn vị vừa huấn luyện chiến đấu, vừa phòng, chống dịch trong thời gian dài nhưng 100% CBCS an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chào cờ đầu tuần trên các nhà giàn

Chào cờ đầu tuần trên các nhà giàn

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định cần tập trung tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đăng ký để phấn đấu, quyết tâm sửa đổi. Các chi bộ cần đánh giá kết quả việc đăng ký học và làm theo gương Bác thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng và xem đây là yếu tố quan trọng giúp các đảng viên hoàn thành mục tiêu đăng ký trong năm, từ đó thực hiện cho tốt. Qua việc tự kiểm điểm của mỗi đảng viên và góp ý của tập thể hàng tháng, các đảng viên thấy được những điểm thực hiện chưa tốt, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa để đến cuối năm hoàn thành tốt mục tiêu đã đăng ký.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc đánh giá kết quả việc học tập và làm theo gương Bác của các tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc học và làm theo gương Bác được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những chi bộ còn lơ là, làm qua loa, hình thức; tăng cường tính cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác để lan tỏa, nhân rộng trong toàn đơn vị./.

Hoàng Hà

Chia sẻ bài viết