Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 14:43

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022

Ngày 19/01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh phát biểu tại điểm cầu Long An

Tại điểm cầu Trung ương có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 658 điểm cầu với hơn 15.000 đại biểu. Tại điểm cầu Long An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương - Lê Hoài Trung thông tin đến các đại biểu chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021 với việc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61/63 tỉnh, thành. 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Đồng thời, hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng tập huấn và bảo đảm các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định,…

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta,…

Hội nghị tập trung thảo luận, đưa ra thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của các địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền miệng. Ngoài ra, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với việc tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2021./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết