Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 15:59

Họp mặt truyền thống báo Đảng các tỉnh, thành Đông Nam bộ sôi nổi các hoạt động

Hội thảo “Báo Đảng địa phương với xu hướng truyền thông đa phương tiện”

Trong 2 ngày 12 và 13-6-2015, chương trình giao lưu Họp mặt truyền thống báo Đảng các tỉnh, thành Đông Nam bộ lần thứ V do Báo Bình Dương đăng c